General Information

File: hoge1.fastq
Type: FASTQ
Sequence Length Range: 36 to 36
Total Sequences: 4984
Unique Sequences: 4453

Quality by Position


Grey lines: 10% and 90% quantiles
Orange lines: 25% and 75% quartiles
Blue point: median
Green dash: mean
Purple line: lowess curve

Nucleotide Frequency by Position

Nucleotide Proportion by Position

N Frequency by Position

GC Content by Position

Sequence Length Distribution

Most Frequent Sequences

sequence count proportion of total
1 GAAATACAACGATGGTTTTTCATATCATTGGTCGTG 4 0.000802568218298555
2 GCTACTCCTACCTATCTCCCCTTTTATACTAATAAT 3 0.000601926163723917
3 ACGCAGGCTTATGCGGAGGAGAATGTTTTCATGTTA 3 0.000601926163723917
4 ATAAGATTATTAGTATAAAAGGGGAGATAGGTAGGA 3 0.000601926163723917
5 TTTTTGGTCAGAGCGGTCAAGTTAAGTTGAAATCTC 2 0.000401284109149278
6 TCTGCATAATGAATTAACTAGAAATAACTTTGCAAG 2 0.000401284109149278
7 GGTGAAGTCTTAGCATGTACTGCTCGGAGGTTGGGT 2 0.000401284109149278
8 GCCGGAGGAGGAGACCCCATTCTATACCAACACCTA 2 0.000401284109149278
9 TTAAGGCGACAGCGATTTCTAGGATAGTCAGTAGAA 2 0.000401284109149278
10 AAGGAGCCAAAGTATAGAACAAGAGAGCCAAGAAAA 2 0.000401284109149278
11 TTTAAATTAGTCTAGCCTTCTGCCTATTAAATGCAC 2 0.000401284109149278
12 GGGAAATCAGTGAATGAAGCCTCCTATGATGGCAAA 2 0.000401284109149278
13 AGGTAGAGGCGACAAACCTACCGAGCCTGGTGATAG 2 0.000401284109149278
14 GGGAGAGATTTGGTATATGATTGAGATGGGGGCTAG 2 0.000401284109149278
15 TAGATTTACGCCGATGAATATGATAGTGAAATGGAT 2 0.000401284109149278
16 GTAGTAAGTTACAATATGGGAGATTATTCCGAAGCC 2 0.000401284109149278
Report produced by the R package qrqc
(c) Vince Buffalo 2011-2012, License: GPL 2.0